The Cost of Race Denial among Nordics or Blonde Europeans

Jews have an inborn hatred against blondes while they see them as stereotypical Europeans. Nordics or blondes today are the most pious of race-blind liberals. They are fanatic supporters of the Jews. Without the support of Nordics who are genuinely seeking to do good for all of humanity, Jews would probably experience more trouble with carrying out their malevolent plans among Europeans.

Northwestern Europeans, as Prof. Kevin MacDonald has hypothesised, are more prone to egalitarian/universal altruism. Sweden, a country with an unusual amount of indigenous blondes, is suffering the most from multiculturalism. Contrary to earlier propaganda, blondes are a weaker group. This is something that racialists will have to swallow, accept and recognise. Proving ethnic or racial supremacy is not the point for racial survival, because truth and reality is what matters for survival.

The migrants that blondes are allowing into their countries under the moral command of the Jews are robust and can look after themselves. Very much unlike the migrants, blondes are sensitive, compassionate and vulnerable. The duty of a nation-state with the rule of law should be to protect the weaker group. In a world of racial diversity and ethnic conflict, Nordics or blondes cannot survive without state protection under the rule of law.

Migrants are the stronger group and they can survive without enjoying that same protecting from Northwestern European governments, because those migrants were already used to surviving in their own countries – they are tough barbarians, while Nordics are higly civilised. I believe European nation-states have a moral duty to protect weaker indigenous groups such as the Nordics or blondes.

The rule of law, after all, is about protecting the weaker ones from the stronger ones. Migrants are clearly the stronger ones. Nordics need state protection. Without that sort of protection, they will vanish. Jews know this and that is why they are trying to use the law against Nordics. Jews are making sure not to recognise Nordics as a weaker group within Western nation-states that requires special protection under the rule of law. As long as the law in Western states is not protecting Nordics or blondes as a weaker group that may be threatened by stronger groups, the law is not functioning properly.

Advertisements

7 thoughts on “The Cost of Race Denial among Nordics or Blonde Europeans”

 1. Mei ik tsjin jo “do” sizze? Ommers likest my in tige skjirpsinnige persoan út it easten te wêzen. It is my dêrom gjin wûnder mear dat der sels ûnder ús in siswize bestiet, dy’t lûdt, “alle wizen komme út it easten.” Der binne sa in soad dingen dy’t ússels net opfalle!

  Ik wol mear oer mysels fertelle, om’t in protte dy’tst sein hast oerienkomt mei myn eigen libben. Myn man (myn echtgenoat) is in jier lyn of fjouwer ferstoarn yn in akelich gebou yn Afrika. Hy is dêrneita gien om de oaren as in arts te helpen. Hy wie in tige oprjochte persoan dy’t leafde hat foar de oaren, foaral as dejinge dy’t help nedich hat ûnder sykte lijt. Dús hat hy besletten om oan de groep fan Medecin sans Frontiere diel te nimmen.

  Mar der wie in ûngelok bard dat nimmen te fertellen darft. Ik haw dit út in freon fan myn ferstoarn man te hearren krigen. Dy freon hie yn itselde sikehûs west sa’t myn man. Doe kaam in groep persoanen fan earne dy’t it sikehûs binnenkaam. Dy Afrikanen hawwe myn man deasketten ûnder ‘e sjitpartij.

  Ik wol dit eins net sa mear sizze, mar ik haw der eltse dei probleem fan. Ik haw fan de oerheid allinich te hearren krigen dat myn man fan in bûtengewoan ûngelok deagien wie. Mar lokkich hat hy de kontakten fan syn inkelde freonen achterlitten dy’t foar it syn fuortgean mei my kennis makke hiene……

  Wy, in groep minsken mei sokke blond hier en blaue eagen, binne altyd tige behelpsum. Mar dy Afrikanen binne tige aggresyf tsjinoer elkoar. Ik wit it net wêrom’t wy ús noch ynsette moatte foar sokke in groep minsken (as wy it noch sa beneame kinne, om’t sy mar as bisten labele kinne wurde as wy yn rekken hâlde mei harren gedrach as rûnrinnende bisten sûnder in doel yn it libben oars as elkoar te deameitsjen.).

  Wy hawwe eins help nedich. We hawwe ús belangen fergetten.

  Myn beide dochters binnen ek sa myn man, om’t dy negers dêr’t sy op skoale ferleafd rekke binne lykje in bûtengewoan lege yntelliginsjenivo te hawwen. Sy kinne net in gewoan sin te úterjen oas as “Sheeeeeiiiitt” en sa……sels as sy ris útnoege binnen nei ús hús ta. Ik haw myn dochters ferbean om ea yn kunde te kommen mei sokke minsken, mar sy hawwe te folle begrútsjen mei harren situawaasje. Somtiden ferskuldigje myn dochters dat ik de skuld fan ‘e mâlwêzen fan ‘e hjoeddeistige mienskip oan ‘e ûnderminsken jûn haw.

  Kinsto my wat ried jaan?

  Mei gâns freonlike groetnis!

  Tieneke

  Like

 2. If the truth be known, it’s time for European males to determine their genetic continuance unencumbered by globalists. Shouldn’t each of us have the freedom to choose?

  Like

  1. It seems we can agree.

   The Jewish globalists endanger the survival of the White race – and that of other Gentile peoples which the Jews are trying to manipulate.

   Freedom to work, reproduce and look after and raise one’s family is what any people needs in order to secure its genetic continuation.

   Everything else will inevitably be determined by the prevailing culture, which is based on implicit agreements and decisions.

   The rule of law is needed in any nation to protect the weaker ones, and reasonable empathy for the weak is a mark of civilised nations.

   Third World aliens are more robust than indigenous Europeans such as Nordics and that is why the law should protect the latter.

   Liked by 1 person

  2. We Yellow Nationalists support Europeans in their right to segregate and to determine their own fate i.e.s elf determination. And a right to their own homeland(s).

   We understand how degenerate and harmful diversity, Marxism and miscegenation is. Given as East Asian males we know full well that the current Western establishment has been rigged against us for many decades. The sooner we end the West’s fanatical push for its white liberal supremacist virtues and Cultural Marxism, the better we can preserve and uphold the East Asian family unit.

   Like

   1. The problem is that Asians are torn between two fanatical Jewish ideologies: Capitalist Marxism and Cultural Marxism. Neither of them will ultimately be good for the racial preservation of Asians. Liberal democracy is bad, and so is Marxist republicanism. Just like the choice between the Democratic and Republican parties in the USA are two fake options, the choice between capitalist Marxism and Cultural Marxism are fake options; we end up with Marxism either way. The only answer is embracing all of our Asian cultural heritage, the truth about Jews and the necessity of racial purity.

    Like

  3. “There is a reason why every non-Yellow male wants an East Asian woman. it’s because non-Asian women are inferior”

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s